Intranet ČD Škofja LokaUp. ime:
Geslo:


ANKETA
VREME
Obveščamo vas, da Dan odprtih vrat, ki naj bi se izvajal v soboto 10. 10. 2020 med 10.00 in 15.00 uro, v Domu čebelarjev Brode, ODPADE. Čebelarsko društvo Škofja Loka tokrat v okviru Tedna podeželja ne bo izvedlo načrtovanega Dneva odprtih vrat, saj so pogoji za zagotavljanje varne izvedbe in vse omejitve glede razsajanja bolezni Covid-19 takšne, da bi bila varna izvedba težko izvedljiva. Navkljub temu pa smo uredili zeliščni vrt, Učno pot Kranjske sivke in okolico Doma čebelarjev Brode, zato vse, ki ste nas nameravali obiskati obveščamo, da si vse lahko ogledate individualno. Z loškimi čebelarji pa se boste srečali ob eni od prihodnjih priložnosti. Lepo vas pozdravlja Čebelarsko društvo Škofja Loka Več
Na podlagi pisnega obvestila s strani URSVHVVR RS, vas obveščamo, da so bili vsi kontrolni pregledi čebelnjakov v petih kužnih krogih negativni na hudo gnilobo čebelje zalege (štirje na območju UE Škofja Loka ter eden na območju UE Kranj). Tako so vse zapore odpravljene in na območju celotne Gorenjske ni več zapore zaradi HGČZ. Več
RS MKGP uprava republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nas je z odločbo štev.: UO6170-415/2020/9-U920-01 z dne 17. Julija 2020 obvestila o pojavu hude gnilobe čebelne zalege v čebelnjaku SI 353157 K.O. Bitnje. Odločba nalaga prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja, ki obsega katastrske občine Stražišče, Žabnica, Pevno Pševo, Bitnje, Huje, Drulovka, Dorfarje, Kranj in Čirče, kakor tudi v čebelnjake izven tega območja. Klinični pregledi vseh čebelnih družin v vseh čebelnjakih okuženega območja bodo izvršeni do predvidoma 10. Avgusta. O datumu pregleda bodo čebelarji pisno ali ustrezno obveščeni. Več
V okviru Uredbe v programskem letu 2020 izobraževanja čebelarjev s področja zdravstvenega varstva čebel bo v petek dne 31. Julija v času od 17.oo do 19.oo ure ob čebelnjaku ČD Škofja Loka v Brodeh izvedena praktična delavnica o diagnostiki napadenosti čebel z varoo in uporabo zdravil za zatiranje varoj Več
Dne 23. Junija 2020 v času od 10.oo ure do 16.oo ure bo v Domu čebelarjev v Brodeh izvedena strokovna predstavitev treh javnih razpisov za tehnično pomoč čebelarjem in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za oddajo vlog. Strokovno razlago in pomoč bo nudila svetovalka za ekonomika JSSČ Tanja Magdič. Več
Dne 19. Junija 2020 ob 17.oo uri bo v društvenem čebelnjaku izvedena praktična delavnica Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse, ki jo bo izvedel terenski svetovalec Janez Markič. Več
Na osnovi dopisa URSVHVVR RS Slovenije štev.: U06170-294/2020/-U920-01 z dne 27. Maja 2020 je vsled ugotovitve hude gnilobe čebelne zalege v čebelnjaku na področju KO Dorfarje, vsem čebelarjem na območju KO Stari dvor, Suha, Dorfarje, Pevno, Bitnje in Žabnica izdana prepoved premika čebelnjnih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja in v čebelnjake izven območja in to s takojšnjo veljavnostjo. Klinični pregled vseh čebelnih družin v vseh čebelnjakih, ki se nahajajo v navedenih KO bo opravljen do 29. O6. 2020. Čebelarji pričakujte pisno obvestilo o datumu pregleda in bodite takrat dosegljivi. ČD Škofja Loka Več
Objavljamo prispevek našega člana pokojnega Janeza Žontarja – Virmašana, objavljenega v SČ štev. 12 z dne 1. Decembra 1948. Morda bo zanimivo branje v teh –še nekoliko – mirnih dneh in v razmislek. Več
Na podlagi sprejete odločbe MKGP UVHVVR Republike Slovenije štev. Uo6170-888/2019/27-U920-01 z dne 28. Aprila 2020 obveščam čebelarje na območju katastrskih občin Dolenja vas, Lenart, Zgornja Luša, Podvrh, Dolenčice, Bukovica in Martinj vrh, da je na osnovi končnega kliničnega pregleda čebelnih družin na hudo gnilobo čebelne zalega v čebelnjakih v omenjenih KO s strani Nacionalnega veterinarskega instituta – enota Kranj in po zapisnikih uradne veterinarke o opravljenih končnih razkužbah, ugotovljeno, da je bolezen v kužnem območju sanirana. V upanju po skorajšnjem saniranju tudi koronavirusa vam želi vse dobro Več
V tem članku objavlljamo zapis Franca Šivica, ki je aktualen za ta čas in zanimiv za branje. Gre za krajši odlomek iz njegove najnovejše knjige z naslovom "Moje življenje s čebelami" Vabljeni k branju. Več
  1   2   3   ...  
Pojdi na stran:
ISKALNIK PO VSEBINI

KOLEDAR DOGODKOV
  Današnji dogodki
 
Datum: 08 Mar 2021
Na ta dan ni vnešenih nobenih dogodkov!
Mar  
Feb 2021 Marec 2021 Apr 2021
N P T S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Naroči se na dogodke