Intranet ČD Škofja LokaUp. ime:
Geslo:


ANKETA
VREME
Navodila za prevaževalce in ogled lokacije Soriška Planina

V torek 17.4.2019 si je komisija za čebelarje prevoznike
ogledala lokacijo za izvedbo karantente pred prevozom na
primorsko.

Z revirnim gozdarjem smo našli primerno in zelo lahko
dostopno parcelo, ki je cca 300 m oddaljena od glavnega
parkirišča ob smučišču v smeri Bohinja.

Poleg primernosti smo tudi pridobili soglasje lastnika
parcele in se ni potrebno dogovarjati vsak posamezno..

Ostale glavne ugotovitve in nadaljnja navodila:

- parkirišče pod smučiščem ni primerno za namestitev čebel,
  zaradi množice obiskovalcev ob sobotah in nedeljah,

- primerna lokacija pa je 300 m od konca parkirišča proti
  Bohinju. Ko se peljemo proti Bohinju zagledamo daljnovod
  visoke napetosti in pred daljnovodom zavijemo desno na utrjeno
  makadamsko pot (ob makadamu opazujemo stebre daljnovoda).
  Čebele je možno namestiti na desni strani ceste. Cesta in                                                                        prostor za manipulacijo z lesom na levi morata ostati nezasedena.

Podatki o parcelah za namestitev čebel:
- katastrska občina : Sorica,
- parcelni številki: 380/1 in 367/1,
- lastnik Zvone Frelih, Zg. Sorica 17,

Še enkrat poudarjamo, da je izvedba karantenskih ukrepov nujna pred prevozom in jo o izvedbi le teh
potrebno obvestiti UVHVVR območno Enoto Kranj. Obrazec s katerim jih obvetite najdete na spletnem naslovu:

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Hrusev_ozig/obrazec_premescanje_cebel_november_2018.pdf

Podrobnješo razlago glede postopkov, lokacije in pravilne izvedbe prevozov pa lahko dobite jutri v petek po
19.00 uri ali pa na velikonočni po čebelarski maši v Domu v Brodeh.

NAJ MEDI!

 

ISKALNIK PO VSEBINI

KOLEDAR DOGODKOV
  Današnji dogodki
 
Datum: 27 Feb 2020
Na ta dan ni vnešenih nobenih dogodkov!
Feb  
Jan 2020 Februar 2020 Mar 2020
N P T S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Naroči se na dogodke